Regler & retningslinjer

Her finder du Undervisningsministeriets egu-vejledning


Vejledningen er relevant for dig, hvis du som egu-ansvarlig tilrettelægger og gennemfører egu i kommunerne, på produktionsskolerne og i erhvervsuddannelserne (handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler, social- og sundhedsskoler samt nogle få faglige specialskoler). Den er desuden relevant for uddannelsesinstitutioner, der kan gennemføre undervisning inden for egu.

Vejledningen uddyber og supplerer loven og bekendtgørelsen om egu med vægt på spørgsmål, der har betydning for uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse.