Løn

Du får løn, når du er i praktik. Lønnen svarer til en normal elevløn.
Der er forskellig løn inden for forskellige fag.

Du får løn i prøvetiden.
Du får skoleydelse, når du går i skole.
Du kan spørge din vejleder, hvad du kommer til at tjene.