Hvorfor tilbyde praktikplads?

Din virksomhed viser socialt ansvar ved at inddrage en gruppe unge, som ellers nemt bliver overset.


"Vores virksomhed har faktisk fået meget igen fra vores egu-praktikelever. De er meget motiverede, loyale og ansvarsfulde medarbejdere. De bidrager på mange måder positivt på arbejdspladsen." Frank, praktikvært og afdelingsleder i anlægsgartneri

Flere gode grunde til at tilbyde en praktikplads:

  • Du er med til at skabe et vendepunkt i et ungt menneskes liv.
  • Egu-eleven er motiveret for at tage fat og arbejde i netop din virksomhed.
  • Egu er fleksibel og bliver skræddersyet til din virksomhed.
  • Din virksomhed bestemmer, hvor lang tid praktikken skal vare, og hvornår den skal starte.
  • I hele praktikforløbet står egu-vejlederen klar med støtte og vejledning. Både til egu-eleven og til dig som praktikvært.
  • Vejlederen kender egu-eleven godt og påtager sig opfølgning og papirarbejde.