Hvordan gør jeg?

Ikke noget bøvl eller bureaukrati

 • Kontakt den lokale egu-vejleder. Du kan finde en vejleder her! på egu.dk.
 • Din virksomhed og egu-eleven skal passe sammen. Brug egu-vejlederen til at finde en egu-elev, der passer til netop din virksomhed.
 • Mød den unge og find ud af, om I passer sammen. Afklar forventninger til hinanden.
 • Start eventuelt med en uforpligtende prøveperiode. Brug egu-vejlederen under hele forløbet.
 • Lav klare aftaler. Du er som arbejdsgiver med til at planlægge uddannelsen. Du kan for eksempel komme med ideer til skoletilbud, der kan understøtte en vigtig arbejdsfunktion.
 • Start praktikken, når det passer dig og din virksomhed.
 • Sørg for, at egu-eleven har en kontaktperson på virksomheden, som hjælper ham eller hende med at finde sig til rette.


 • ”Vi hjælper under hele praktikforløbet med støtte og vejledning. Både til egu-eleven og til praktikværten. Vi tager os også af papirarbejdet.”
  Charlotte, egu-vejleder


Hvem hjælper med det praktiske?

 • Kommunen tilrettelægger og gennemfører uddannelsen selv eller i samarbejde med produktionsskoler og erhvervsskoler.
 • Egu-vejlederen sammensætter sammen med din virksomhed og egu-eleven og en 2-årig fleksibel plan med praktik og et skoleforløb på mindst 20 og max 40 uger.
 • Vejlederen har et indgående kendskab til den unge og påtager sig opfølgning og papirarbejde.