Hvad kan jeg blive?

Du kan blive mange forskellige ting. Find ud af, hvad du bedst kan lide at arbejde med.

Kan du for eksempel lide lugten af træ eller nyslået græs? Er du god til at bruge dine hænder? Kan du lide at lave mad? Eller kan du lide at arbejde med mennesker eller med maskiner?

Snak med din vejleder.

”Jeg kan godt lide børn. Derfor kom jeg i egu-praktik som pædagog-medhjælper i en klub.”
Pia, i egu-praktik som klub-pædagog

Du kan for eksempel blive praktikelev i:

  • Et gartneri
  • Et smedeværksted
  • En børnehave
  • Et rørlæggerfirma
  • En kantine
  • En cykelsmed
  • En blomsterhandler
  • En butik

Når du er færdig med egu, får du et uddannelsesbevis.

Film
Se film om egu-eleverne Casper og Kamissa her!