Ansættelsesforhold

  • De første 3 måneder i virksomheden er prøvetid, hvis praktikaftalen varer 6 måneder eller mere. Ellers er prøvetiden enten 2 måneder eller 1 måned, alt efter aftale mellem virksomhed og elev. I prøvetiden kan både virksomhed og egu-elev opsige praktikaftalen uden nærmere grund.
  • Det kræver ikke en EUD-godkendt læreplads at ansætte en egu-elev i praktik.
  • En egu-elev arbejder som udgangspunkt 37 timer om ugen.
  • Praktikaftalen skal påbegyndes senest 3 måneder efter, at aftalen er indgået, for at udløse løntilskud.
  • I praktikperioderne betaler din virksomhed elevløn, som svarer til reglerne/satserne efter gældende overenskomst på området.
  • I skoleperioderne får egu-eleven ikke løn, men skoleydelse fra kommunen.
  • Efter praktikperioden udfylder arbejdsgiveren i samarbejde med egu-vejlederen et delbevis.