Undervisningsministeriet

Hvis du har juridiske eller lovfortolkende spørgsmål til vilkårene for egu, kontakt da:

Undervisningsministeriet
Mail: uvm@uvm.dk
Telefon: 33 92 50 00